Vyštudovala som jedno-odborovú psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdia na VŠ som sa venovala výskumu psychoterapeutických intervencií v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii. Po skončení štúdia v roku 2007 som vstúpila do niekoľkoročného psychoterapeutického výcviku v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii, počas ktorého som absolvovala viac ako 1600 hodín akreditovaného psychoterapeutického vzdelávania. Výcvik som úspešne ukončila skúškou pred komisiou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, čím som bola zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR

Ďalej som pokračovala doktorandským štúdiom Sociálnej a pracovnej psychológie na Ústave aplikovanej psychológie FSES UK a získala som tak doktorát v odbore psychológia. 

Od roku 2009 pracujem v zdravotníctve ako klinický psychológ. V roku 2014 som vstúpila do špecializačného štúdia klinickej psychológie. Špecializačnú skúšku z klinickej psychológie so úspešne absolvovala v r. 2021. 

Pôsobím ako klinický psychológ a pomáham matkám (rodičom) na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU a UNB a ako konziliár na I.Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, v nemocnici Sv. Cyrila a Metoda UNB Bratislava.  

Výskumne, publikačne aj prednáškovo sa roky venujem téme prítomnosti sexuálnych dysfunkcií a symptómov úzkosti a depresie u párov, ktoré absolvujú liečbu neplodnosti. Spolupracujem výskumne s Univerzitným centrom reprodukčnej medicíny v Nemocnici Sv. Cyrila a Metoda UNB, kde párom poskytujem aj psycho-sexuologické poradenstvo.

Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej sexuologickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre Katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, som registrovaná v Slovenskej komore psychológov.

Poskytujem tieto služby: